Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0960 1e77 500
Reposted fromTankistD TankistD
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD
2216 35c2 500
Reposted fromhagis hagis
3694 cc40
Reposted fromhagis hagis
0017 96f9
Reposted fromcorkeyL corkeyL

Życie jest brudnym piekłem i ludzie wszystko gnoją. Największe przerażenie ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć, czym jest strach.

— Marek Hłasko "Port Pragnień"
Reposted fromyveee yveee viaPoranny Poranny
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaPoranny Poranny
5983 dce7
Reposted fromchangecolour changecolour viaPoranny Poranny
1897 e138 500
Reposted frombrianmay brianmay viarotfl rotfl
6583 c542 500
Reposted fromhagis hagis
1649 39c1 500
Beksiński Zdzisław
Reposted fromAnnju Annju viakatt katt
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacholera cholera
9423 438b
Reposted fromhagis hagis
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viaPoranny Poranny
6775 075c

wehadfacesthen:

breakfqstclub:

The Third Man (1949)

The Third Man  (Carol Reed, 1949)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
7096 1410
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viaPoranny Poranny
0849 18ea
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaanybodyshit anybodyshit
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaasz asz
4417 38bb 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl